ВАЖНО!!!

ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СЪСТЕЗАНИЯТА „АЗ И БУКВИТЕ“ И „НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“ НЯМА ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ. В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮНИ ЩЕ ОБЯВИМ СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ЕДИН, ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 50 Т.
ВСИЧКИ ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ:
- С ЕДИН РЕЗУЛТАТ 50 Т. – ГРАМОТА;
- С ДВА РЕЗУЛТАТА 50 Т. – ГРАМОТА И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ;
- С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ 50 Т. – ГРАМОТА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ. МЕДАЛИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА САЙТА.
ВСИЧКИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ В УЧИЛИЩАТА В НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА.
СБНУ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ С ОТЛИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. СБНУ БЛАГОДАРИ НА РОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ И ВСИЧКИ, КОИТО НАПРАВИХА ВЪЗМОЖНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА.

 

 

АКТУАЛНО

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката

Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с Учителско дружество - Ниш