Тестове

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

 

 

1. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
                       
Аз, природата
и светът
   
Аз и буквите
     
Аз и числата
     
   
Национално
финално
състезание
     

 

2. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
                       
Аз, природата
и светът
     
Аз и буквите
       
Аз и числата
       
Аз
общувам
с Европа
английски
       
 
испански
                       
 
немски
         
         
 
френски
           
       
 
руски
         
       
Национално
финално
състезание
     

 

3. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
                       
Аз, природата
и светът
   
Аз и буквите
     
Аз и числата
       
Аз
общувам
с Европа
английски
         
испански
                       
немски
         
       
френски
           
       
руски
         
       
Национално
финално
състезание
       

 

4. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
                       
Аз, природата
и светът
     
Аз и буквите
       
Аз и числата
       
Аз
общувам
с Европа
английски
       
испански
                       
немски
         
       
френски
           
       
руски
         
       
Национално
финално
състезание