Тестове

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

1. клас
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-2023
Аз и знанието
 
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата

Национално
финално
състезание
 
2. клас
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-2023
Аз и знанието
 
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
немски
руски
Национално
финално
състезание
 
3. клас
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-2023
Аз и знанието
 
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
 
немски
руски
Национално
финално
състезание
 
4. клас
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-2023
Аз и знанието
 
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
немски
 
руски
 
Национално
финално
състезание
  
2018-20192019-20202020-20212021-20222022-2023
Аз ще бъда ученик