Начало Състезания Резултати Контакти
 
ПАРТНЬОРИ
Синдикат на българските учители


Всичко започва с ПРОСВЕТА


Асоциация "Родители"


Къде да учим в София


Национален дарителски фонд
"13 века България"


Министерство на образованието и науката


Софийски университет
"Св. Климент Охридски",
Факултет „Славянски филологии”


Национален дворец на децата


Държавна агенция за закрила на детето

СЪСТЕЗАНИЯ


Уважаеми колеги, родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-975/13-08-2013 г. на Министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2013/2014 г. под Изява № 17 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече седма година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"        
„Аз, природата и светът”        
„Аз и числата”        
„Аз общувам с Европа”        
„Аз и буквите”        
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

     

Заявки  за  участие  се  подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за град София от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
           02/943 43 02
           + 359 888 959 620
           + 359 878 959 620

Материалите  за  състезанията  се  получават от представителите по области, а за град София на обявените дати от 10.00 ч. до 16.00 ч. в офиса на СБНУ:
            гр. София, бул. „Мадрид” № 18, ет. 1

Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището.
Националното финално състезание е без такса участие.
Допустимо е провеждането му на 18 април /петък/ и 21 април /понеделник/.
Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

Резултатите се обявяват на www.sbnu.org
Участниците получават грамота.
Времетраене – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:

  • „Моята класна стая”;
  • „Моят любим празник”;
  • „Аз играя безопасно”.

Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по английски език и по немски език.

Съдържание на тестовете

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Роден край - 1 кл., Околен свят - 2 кл., Човекът и природата - 3 и 4 кл., Човекът и обществото - 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература - двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа”

Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски и по Немски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

Тестове - 2013/2014 г. І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
„Аз, природата и светът” 1 1 1 1
„Аз и буквите”
„Аз и числата”
„Аз общувам с Европа”  
Национално финално състезание
ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ
Правила за безопасно сърфиране в ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКИКнигопечат в ниски тиражи


Къде да учим в София?

последна промяна: 20.8.2014 08:42:34 PM
  Copyright © sbnu.org 2007-14 Design by Doc