Следващо състезание

АЗ, ПРИРОДАТА
И СВЕТЪТ

Сдружение на българските
начални учители

Акценти

Вижте нашите помагала. Те са отличен помощник за малките ученици. (виж тук)

Аз рисувам

Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ? ДА!

За втора поредна година Сдружение на българските начални учители ще проведе състезание за деца в подготвителните групи в училища и детски градини.

СБНУ В РЕГИСТЪРА НА МОН

СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

 Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с
Учителско дружество - Ниш

За Сдружението на българските начални учители

Сдружение на българските начални учители разработва и реализира проекти за учебни и училищни състезания и конкурси, с което подпомага  развитието на формите на извънкласна и извънучилищна работа с учениците. С тази си дейност подпомага още създаването на среда за развитие на творческите способности на децата и способността им да работят с тест като утвърждаваща се форма за проверка на знанията и уменията. Състезанията имат образователен и възпитателен ефект, защото  изявяват участниците пред по-широка аудитория и им показват, че знанията са самочувствие и радост от постигнатото.

СБНУ има многостранна дейност в сферата на образованието. Наши представители са автори на почти 30 учебни помагала за малките ученици, като ги изграждат върху проверени практики от дейността си на учители. Сдружението провежда обучения, конференции и семинари за повишаване квалификацията на педагогическите кадри и за подпомагане на кариерното им развитие.

Притежава Сертификат за качество ISO 9001:2015.