Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ? ДА!

За трета поредна година Сдружение на българските начални учители ще проведе състезание за деца в подготвителните групи в училища и детски градини.

СБНУ В РЕГИСТЪРА НА МОН

СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

СПОРАЗУМЕНИЕ С УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО НИШ

СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Учителско дружество Ниш, Република Сърбия.