Сдружение На Българските
Начални Учители

Следващо състезание

Аз и знанието

В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ? ДА!

За трета поредна година Сдружение на българските начални учители ще проведе състезание за деца в подготвителните групи в училища и детски градини.

СБНУ В РЕГИСТЪРА НА МОН

СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

За Сдружението на Българските Начални Учители

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-120/17.06.2020 г./ през учебната 2020/2021 г. за четиринадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания