Резултати

1. клас – национално финално състезание

Резултати на участниците в Национално финално състезание – 2022 Виж резултатите

2. клас – национално финално състезание

Как да използвам филтъра? Резултати на участниците в Национално финално състезание – 2022 ЧУЖБИНА Виж резулт атите

3. клас – национално финално състезание

Как да използвам филтъра? Резултати на участниците в Национално финално състезание – 2022 Виж резултатите

4. клас – национално финално състезание

Как да използвам филтъра? Резултати на участниците в Национално финално състезание – 2022 Виж резултатите ЧУЖБИНА