^Back To Top

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

 

 

1. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
 
Аз и числата
     
Национално
финално
състезание
 

 

2. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аз, природата
и светът
   
Аз и буквите
   
Аз и числата
   
Аз
общувам
с Европа
английски
   
 
испански
                   
 
немски
         
     
 
френски
           
   
 
руски
         
   
Национално
финално
състезание
 

 

3. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
 
Аз и числата
   
Аз
общувам
с Европа
английски
     
испански
                   
немски
         
   
френски
           
   
руски
         
   
Национално
финално
състезание
             

 

4. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аз, природата
и светът
   
Аз и буквите
   
Аз и числата
   
Аз
общувам
с Европа
английски
   
испански
                   
немски
         
   
френски
           
   
руски
         
   
Национално
финално
състезание
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности

  • Организиране и провеждане на състезания за ученици 1. – 4. клас.

  • Участие в авторски колективи за написване на помагала за ученици 1. – 4.клас.

  • Разработване, внедряване и развитие на педагогически методики и учебно съдържание.

  • Професионална подкрепа на образователни специалисти.

  • Организиране и провеждане на образователни обучения, семинари, конференции, курсове, практикуми.

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

А И К О М

Помагалата на издателството може да разгледате в
Помагала
на този сайт.

За контакти:
тел: 02 943 43 02, 0882 277 171
0887 246 337, 0888 959 620
e-mail: pomagala_55@abv.bg
aicom2007@abv.bg

Връзки

КНИЖАРНИЦА И КНИЖНА БОРСА
"СОВА-ЛМ"

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 40
за контакт: 0879 603 560

Copyrigcht © 2015 СБНУ