Сдружение на българските
начални учители

Първо състезание

Аз рисувам

Състезанието ще се проведе по една от следните теми: “Цветна градина”,             “Аз обичам водата”, “Аз обичам поляните, горите и планините”.

 Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с
Учителско дружество - Ниш

Новини

СБНУ В РЕГИСТЪРА НА МОН

СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

СПОРАЗУМЕНИЕ С УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО НИШ

СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Учителско дружество Ниш, Република Сърбия.

За сдружението на българските начални учители

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-120/17.06.2020 г./ през учебната 2020/2021 г. за четиринадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания