Тестове

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

1. клас
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
    
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
 
Национално
финално
състезание
 
2. клас
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
    
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
  
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
испански
   
немски
  
френски
 
руски
Национално
финално
състезание
 
3. клас
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
    
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
  
испански
  
немски
френски
руски
 
Национално
финално
състезание
  
4. клас
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Аз и знанието
    
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
  
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
 
испански
  
немски
  
френски
руски
 
Национално
финално
състезание