Тестове

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

1. клас
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Аз и знанието
  
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата

Национално
финално
състезание
 
2. клас
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Аз и знанието
  
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
испански
 
немски
френски
 
руски
Национално
финално
състезание
 
3. клас
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Аз и знанието
  
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
 
испански
немски
френски
руски
Национално
финално
състезание
  
4. клас
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Аз и знанието
  
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
испански
немски
 
френски
руски
 
Национално
финално
състезание