Тестове

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ

1. клас
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-20232023-2024
Аз и знанието
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Национално
финално
състезание
 
2. клас
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-20232023-2024
Аз и знанието
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
немски
руски
Национално
финално
състезание
 
3. клас
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-20232023-2024
Аз и знанието
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
 
немски
руски
Национално
финално
състезание
 
4. клас
2019-2020
2020-2021
2021-20222022-20232023-2024
Аз и знанието
Аз, природата
и светът
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа


английски
немски
 
руски
 
Национално
финално
състезание
  
2020-20212021-20222022-20232023-2024
Аз ще бъда ученик